Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Alsheim | Eich | Gimbsheim | Hamm | Mettenheim | Ibersheim
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Mariä Himmelfahrt | St. Michael | St. Mauritius | Heilig Kreuz
Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Pfarrgruppe Altrhein
Alsheim | Eich | Gimbsheim | Hamm | Mettenheim | Ibersheim
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Den Glauben feiern
Mariä Himmelfahrt | St. Michael | St. Mauritius | Heilig Kreuz

Firmung in der Pfarrgruppe

Domkapitular Dr. Peter Hilger spendet Sakrament der Firmung

Firmung (c) Factum/ADP In: Pfarrbriefservice.de
Firmung
Datum:
Di. 3. Aug. 2021
Von:
Hiltrud Hartthaler

Am Samstag, 25. September 2021 empfangen 9 Jugendliche aus unserer Pfarrgruppe durch Herrn Domkapitular Dr. Hilger das Heilige Sakrament der Firmung.