Aktuelle Übersicht der Pfarreien im Dekanat Bergstraße-West

Pfarrgruppe Biblis

Pfarrgruppenbüro:
68647 Biblis, Darmstädter Str. 4
Telefon: (06245) 7003
Telefax: (06245) 905410
E-Mail: kath.pfarramt.biblis@t-online.de
Internet: https://bistummainz.de/pfarrgruppe/biblis/

 

Biblis, St. Bartholomäus

68647 Biblis, Darmstädter Str. 4
Telefon: (06245) 7003
Telefax: (06245) 905410
E-Mail: kath.pfarramt.biblis@t-online.de
Internet:https://bistummainz.de/pfarrgruppe/biblis/

 

Wattenheim, St. Christophorus

68647 Biblis, Rheinstr. 17
Telefon: (06245) 7004
Telefax: (06245) 908818
E-Mail: kath.pfarramt-wattenheim@t-online.de
Internet: https://bistummainz.de/pfarrgruppe/biblis/

 

Pfarrgruppe Bürstadt

Pfarrgruppenbüro:
68642 Bürstadt, St.-Michael-Str. 1
Telefon: (06206) 6187
Telefax: (06206) 6027
E-Mail: st.michael@pfarrgruppe-buerstadt.de
Internet: www.pfarrgruppe-buerstadt.de

 

Bürstadt, St. Michael

68642 Bürstadt, St.-Michael-Str. 1
Telefon: (06206) 6187
Telefax: (06206) 6027
E-Mail: st.michael@pfarrgruppe-buerstadt.de
Internet: www.pfarrgruppe-buerstadt.de

 

Bürstadt, St. Peter

68642 Bürstadt, Wolfstr. 22
Telefon: (06206) 6331
Telefax: (06206) 963777
E-Mail: st.peter@pfarrgruppe-buerstadt.de
Internet: www.pfarrgruppe-buerstadt.de

 

 

Pfarrgruppe Hofheim/Bobstadt

Pfarrgruppenbüro:
68623 Lampertheim-Hofheim, Pfarrgasse 2
Telefon: (06241) 80306
Telefax: (06241) 9742270
E-Mail: st.michaelhofheim@t-online.de
Internet: www.st-michael-hofheim.de

 

Bobstadt, St. Josef

68642 Bürstadt, St.-Josef-Str. 14
Telefon: (06245) 7291
Telefax: (06245) 299960
E-Mail: pfarrbuero@stjosef-bobstadt.de
Internet: www.stjosef-bobstadt.de

 

Hofheim/Ried, St. Michael

68623 Lampertheim-Hofheim, Pfarrgasse 2
Telefon: (06241) 80306
Telefax: (06241) 9742270
E-Mail: st.michaelhofheim@t-online.de
Internet: www.st-michael-hofheim.de

 

 

Pfarreienverbund Lampertheim

Pfarreienverbundsbüro:
68623 Lampertheim, Hagenstr. 13
Telefon: (06206) 2325
Telefax: (06206) 13606
E-Mail: info@mariae-verkuendigung.de
Internet: www.mariae-verkuendigung.de

 

Hüttenfeld, Herz Jesu

68623 Hüttenfeld, Lampertheimer Str.
Verwaltendes Pfarrbüro: Lampertheim, St. Andreas,
68623 Lampertheim, Römerstr. 73
Telefon: (06206) 94625-0
Telefax: (06206) 94625-19
E-Mail: sekretariat@sanktandreas-herzjesu.de

 

Lampertheim, Mariä Verkündigung

68623 Lampertheim, Hagenstr. 13
Telefon: (06206) 2325
Telefax: (06206) 13606
E-Mail: info@mariae-verkuendigung.de
Internet: www.mariae-verkuendigung.de

 

Lampertheim, St. Andreas

68623 Lampertheim, Römerstr. 73
Telefon: (06206) 94625-0
Telefax: (06206) 94625-19
E-Mail: sekretariat@sanktandreas-herzjesu.de

 

Pfarrei Viernheim Johannes XXIII.

68519 Viernheim, Mannheimer Str. 18, 68505
Viernheim, Postfach 1568
Telefon: (06204) 78844
Telefax: (06204) 611298
E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-johannesxxiii.de
Internet: www.pfarrei-johannesxxiii.de

 

Pfarrei Viernheim St. Hildegard und St. Michael

Viernheim, St. Hildegard u. St. Michael
68519 Viernheim, Kettelerstr. 63
Telefon: (06204) 6011-510
Telefax: (06204) 6011-590
E-Mail: pfarrbuero.himi@sankt-himi.de
Internet: www.sankt-himi.de